Tekst Deklaracije

Razvoj digitalnih tehnologija otvorio je nove mogućnosti za komunikaciju, ali je stvorio i nove oblike kršenja osnovnih prava na slobodu izražavanja, prava na pristup i razmenu informacija, prava na privatnost, kao i nove oblike pritiska na pojedince i medijske organizacije. U cilju otklanjanja neizvesnosti u vezi sa ovakvim zloupotrebama tehnologije, potpisnici ove deklaracije su, kao […]